Ticari Minibüs Plakaları Satış İlanı:

 İLAN:


23/10/2017


ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 


Belediye Encümeninin 19.10.2017 tarih ve 128 sayılı kararı gereğince Belediyemize ait Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği doğrultusunda tespit edilen hatlar için belirlenen Ticari Minibüs Plakalarından 1 Nolu Hat Güzergâhında çalışacak 5 adet Minibüs Plakasının 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre açık artırma satış ihale suretiyle satılmasına karar verilmiştir.


Satışı yapılacak olan Ticari Minibüs Plakaları için;


1 Nolu Hat Güzergâhında çalışacak 5 Minibüs Plakası için toplam 500.000 TL üzerinden buna ait %3 Geçici teminatın 15.000 TL olarak tespit edilmiştir.


Açık artırma satış ihalesi 09.11.2017 Perşembe günü saat 15.00 ‘de Belediye Binasında Encümen Toplantı Odasında Encümen huzurunda sırayla yapılacak olup, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.


Şartname hükümleri doğrultusunda Ticari Minibüs Plakalarını satın almak isteyenlerin teminatlarını ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur.  23.10.2017

 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.