Etik Komisyonu


Etik Komisyonu

      Belediyemizde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamalarını değerlendirmek amacıyla Etik Komisyonu oluşturulması

 

ETİK KOMİSYONU

1- Uğur SÖZKESEN - Başkan ( Belediye Başkanı )

2- Fadime KARAKAYA - Üye ( Yazı İşleri Müdürü )

3- Berat AĞARDAN - Üye ( Fen İşleri Müdürü )

4- Ali AYAN - Üye ( Destek Hizmetleri Müdür V. )

YÖNETMELİK:

Userfiles/file/KAMU%20G%C3%96REVL%C4%B0LER%C4%B0%20ET%C4%B0K%20DAVRANI%C5%9E%20%C4%B0LKELER%C4%B0%20%C4%B0LE%20BA%C5%9EVURU%20USUL%20VE%20ESASLARI%20HAKKINDA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K%20(3).pdf