Gençlik Meclisi


Gençlik Meclisi

 

 ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

GENÇLİK MECLİSİ

Gençlik Meclisi´nin amacı:
- Ermenek´te yaşayan gençlerin sorunlarını tespit edip çözümler için öneriler getirmek
- Yaşadıkları kentin sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak, iyi bir çevre bilinci edinmelerini temin etmek,
- Çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini ifade edecek bir ortam meydana getirmek,
- Milli ve manevi değerlerine, gelenek ve göreneklerine ve tüm toplumsal değerlerine sahip çıkan bir kuşağın yetişmesi için her türlü çalışmayı yapmaktır.
 
Gençlik Meclisin oluşumu:
Gençlik meclisi; Ermenek´te yaşayan 16 - 25 yaş grubu gençlerden oluşur. Belediyece yapılan duyuru üzerine dilekçe ile başvuran her tahsil seviyesindeki gençlerin, kendi aralarından seçecekleri en fazla 45 üyeden meydana gelir.
 
Gençlik Meclisin görevleri:
c) Kanun, tüzük ve içtüzüğünde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip etmek,
d) Belediye hizmetlerinin gençler açısından tespit edilen eksikliklerini rapor ederek düzeltilmesini talep etmek,
e) Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri belediyeden talep etmek,
f) Çeşitli kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetler ve kampanyalar düzenlemek,
h) Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için  gereken her türlü çalışmayı yapmak.