Kamu Standartı


Kamu Standartı

SIRA NUMARASI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)
1) Yapı Kullanım İzin Belgesi

1- Cins Değişikliği Yazısı

2- Asansör Ruhsatı (Projede Asansör Varsa)

3- Kalorifer Tesisatı Kontrolü

4- SGK ‘dan ilişiksizlik Belgesi

5- Numarataj Yazısı

6- Sığınak Raporu

7- Harç ve Ücretler

8- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

9- İskan Dilekçesi

14 Gün
2) Çap

1- Aplikasyon Krokisi

2- Tapu Fotokopisi

3- Harç Makbuzu

7 Gün
3) Vize

1- Temel Vizesi

2- Demir Vizesi

2 Gün
4) İnşaat Ruhsatı

1- Dilekçe

2- İmar Çapı ve Tapu Fotokopisi

3- Tapu Sahibi Kimlik Fotokopisi

4- Mimari Proje, Statik proje, Mekanik Tesisat Projeleri, Elektrik Projeleri, Parsel Bazında zemin etüt raporu

5- Fenni mesuliyet ve proje müellifliği sicil durum belgeleri

6- Uygulama Zabtı

14 Gün
5) Cenaze Defin Araç Temini

1- Doktor Raporu

2- Nüfus Kâğıdı

3- Ölüm Belgesi

1 Saat
6) Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1- Encümen Kararı

2- Fotoğraf

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5 Gün
7) Kuşat Ruhsat İşleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu.

2 Saat
8) Nikah İşlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

30 dakika
9) İhale İşlemleri

2886 ve 4734 Sayılı Kanunda belirtilen alım ve satım işlerinde belirtilen evraklar dahilinde belgeler hazırlanacaktır.

Kanunda belirtilen süre
10) Gelir Tahsili İşlemleri

-

5 Dakika
11) Giderlerin Ödenmesi

1- 2.000,00 TL ‘nin üstünde yapılan ödemelerde Maliyeden Borcu Yoktur Yazısı

2- Şirketse İmza Sirküleri

2 Saat
12) Ölçü ve ayar işleri

-

1 Saat
13) 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

-

1 Gün
14) Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

-

2 Saat
15) Gıda Sicili Belgesi

-

2 Saat
16) İçme Suyu Abone Dosyası

1- Tapu Fotokopisi

2- Kimlik Fotokopisi

3- İnşaat Yapı Ruhsatı

4- Mesken ise Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Zorunlu Deprem Sigorta Evrağı

5- Su Saati – Markası ve Numarası

1 Saat
17) Kanalizasyon Katılım Belgesi

1- Başvuru Dilekçesi

1 Saat