İLAN (Umumi WC işletmesi Pazarlık Suretiyle Kiraya Verilecektir.

İLAN
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Encümeninin 08.10.2019 tarih ve 132 sayılı kararı gereğince İlçemiz Susaklı Mahallesinde Hükümet Meydanı altında bulunan Umumi WC ‘nin yapılan açık artırma kira ihalesine istekli çıkmadığından dolayı 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre 15 gün süre ile pazarlığa bırakılarak 1 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Kiraya verilecek Umumi WC ‘nin aylık muhammen kira bedeli olan 250,00TL üzerinden 1 yıllığının %3 geçici teminatı 100,00TL olarak tespit edilmiş olup, buna ait şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda Umumi WC ‘yi çalıştırmak üzere kiralamak isteyenlerin 15 gün içinde teminatlarını belediye veznesine yatırarak Belediye Başkanlığımıza müracaat etmeleri ilan olunur.


Atila ZORLU - Ermenek Belediye Başkanı
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.