İş Merkezi ve Kent Meydanı İhale İlanı:

İ L A N

ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Belediye Encümeninin 14.11.2017 tarih ve 142 sayılı kararı gereğince İlçemiz Taşbaşı Mahallesinde 401 ada 7 nolu parselde Lütfi ELVAN Kent Meydanı altında ve 405 ada 2 nolu parselde Belediye İş Merkezinde Belediyemize ait boş durumda bulunan işyerlerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre 1 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu 11 adet işyerinin bağımsız bölüm no, m2, muhammen kira bedelleri ve %3 geçici teminatları aşağıya tablo halinde çıkartılmıştır.

Açık artırma kira ihalesi 30.11.2017 Perşembe günü saat 15:00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda sırayla yapılacak olup, bunlara ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen işyerlerini kiralamak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur.  14.11.2017

                                                                                                                            Uğur SÖZKESEN  


       Belediye Başkanı


K İ R A Y A   V E R İ L E C E K   İ Ş Y E R L E R İ


 NO YER ADA PRSL BBNO M2 KİRA BEDELİ
%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1-
BELEDİYE İŞ MERKEZİ

405 2 6 87
600,00 TL

220,00 TL
2-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 2 37
250,00 TL

100,00 TL
3-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 3 22
250,00 TL

100,00 TL
4-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 4 22
250,00 TL

100,00 TL
5-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 13 42
250,00 TL

100,00 TL
6-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 14 42
250,00 TL

100,00 TL
7-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 15 42
250,00 TL

100,00 TL
8-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 17 42
250,00 TL

100,00 TL
9-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 18 32
250,00 TL

100,00 TL
10-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 21 40
350,00 TL

130,00 TL
11-
KENT MEYDANI ALTI

401 7 22 22
350,00 TL

130,00 TL

 

 
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.