İş Merkezi ve Kent Meydanı Pazarlık ilani

İ L A N

 

ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Encümeninin 15.03.2018 tarih ve 39 sayılı kararı gereğince İlçemiz Taşbaşı Mahallesinde 401 ada 7 nolu parselde Lütfi ELVAN Kent Meydanı altında ve 405 ada 2 nolu parselde Belediye İş Merkezinde Belediyemize ait boş durumda bulunan 11 adet işyerinin 1 yıl müddetle kiraya verilmesi ihalesine katılan olmadığından 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.


Söz konusu 11 adet işyerinin bağımsız bölüm no, m2, muhammen kira bedelleri ve %3 geçici teminatları aşağıya tablo halinde çıkartılmış olup, bunlara ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.


Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen işyerlerini kiralamak isteyenlerin 15 gün içinde teminatlarını belediye veznesine yatırarak Belediye Başkanlığımıza müracaat etmeleri ilan olunur. 15.03.2018


Uğur SÖZKESEN

       Belediye Başkanı
 
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.