İşyeri Kira İhalesi

İ L A N

ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Encümeninin 25.04.2019 tarih ve 62 sayılı kararı gereğince İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 405 ada 2 nolu parselde Belediye İş Merkezinde bulunan Belediyemize ait 6 ve 9/2 Bağımsız Bölüm Nolu İşyerlerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre işyeri olarak kullanılmak üzere 1 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu işyerlerinin aylık kira bedelleri ve %3 geçici teminatları aşağıya tablo halinde çıkartılmış olup, açık artırma kira ihalesi 14.05.2019 Salı saat 15.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak olup, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen işyerlerini kiralamak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 25.04.2019


BELEDİYE İŞ MERKEZİNDE İHALE SURETİYLE KİRALANACAK İŞYERLERİ

NO ADA / PARSEL YERİ BBNO Aylık Kira Bedeli %3 Geçici Teminat
1- 405/2 Belediye İş Merkezi 6 550,00 TL 200,00 TL
2- 405/2 Belediye İş Merkezi 9/2 375,00 TL 135,00 TL
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.