İşyeri Kira İlanı

İLAN
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Encümeninin 08.10.2019 tarih ve 136 sayılı kararı gereğince İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 405 ada 2 nolu parselde Belediye İş Merkezinde bulunan Belediyemize ait 9/1 Bağımsız Bölüm Nolu İşyerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre işyeri olarak kullanılmak üzere 1 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu işyerinin aylık muhammen kira bedeli olan 265,00 TL üzerinden bir yıllığının %3 geçici teminatı 100,00 TL olarak tespit edilmiş olup, açık artırma kira ihalesi 22.10.2019 Salı saat 15.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında Encümen huzurunda yapılacak olup, buna ait şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen işyerini kiralamak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 08.10.2019


Atila ZORLU - Ermenek Belediye Başkanı
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.