İşyeri Kiralama İhale İlanı

İ L A N

ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Encümeninin 17.04.2018 tarih ve 55 sayılı kararı gereğince İlçemiz Seyran Mahallesi 124 ada 35 nolu parselde bulunan Belediyemize ait binanın boş durumda bulunan 1. Bodrum katının 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre işyeri olarak kullanılmak üzere 3 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu işyerinin aylık kira bedeli 350,00 TL olarak ve buna göre 3 yıllığı üzerinden %3 geçici teminatının 380,00 TL olarak tespit edilmesine,

Açık artırma kira ihalesi 08.05.2018 Salı günü saat 15.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak olup, buna ait şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen işyerini kiralamak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarıda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 17.04.2018
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.