Köy ve Beldelerimiz

ERMENEK KÖYLERİ İSİM VE ANLAMLARI


PAMUKLU : Köyün eski adı Cenne ‘dir. Köyde Nallıca adı verilen alçak vadide yörenin en güzel pamukları yetiştiği için köye Pamuklu adı verilmiştir.

PINARÖNÜ: Özlüce Köyünün bir mahallesi iken 1934 yılında müstakil köy olmuştur. Köyün yakınındaki Pınarönü mevkii ve Pınarönü Köprüsünden dolayı köye Pınarönü adı verilmiştir

SARIVADİ : Köy ismini kurulduğu yerdeki vadinin adından almaktadır.

TEPEBAŞI : Köyün eski adı Betlam ve daha sonraları Halimiye olmuşsa da yeni isimler verilirken köyün yüksekçe bir tepenin üzerine kurulmuş olmasından dolayı köye Tepebaşı ismi verilmiştir.

YALINDAL : Köyün eski adı Arnava dır. Görmeli Köyünün güneyindeki dağın yamaçlarında kurulmuştur. Çevresindeki köylere uzak olmasından dolayı köye yalnız başına anlamına gelen Yalındal ismi verilmiştir.

YAYLAPAZARI : Köyün eski adı Zeyvedir. Köyün yayla gibi yeşilliklerle bol sulu arazi üzerinde kurulması ve hafta sonları köylülerin ürettiği ürünlerin satıldığı Pazar kurulması nedeniyle köye Yaylapazarı ismi verilmiştir.

YERBAĞ : Eski adı Güzve olan köyde bol miktarda bağcılık yapıldığı için köye Bağyeri anlamına gelen Yerbağ ismi konulmuştur.

YEŞİLKÖY : Ardıçkaya Köyünün bir mahallesi iken 1960 yılında müstakil köy olmuştur. Köyün kurulduğu yerin yeşillikler içerisinde olması nedeniyle köye Yeşilköy ismi verilmiştir. Köyün eski adı Gürmün dür.

YUKARIÇAĞLAR : Köyün eski adı Yukarı İzvit dir. Maraspoli Mağarasının yer altı nehrinin bir kolu olan bol sularından ve ve köyün içindeki çağıl çağıl akan çeşmelerinden dolayı köye Yukarı Çağlar adı verilmiştir.

GÖKÇESEKİ : Eski adı İmsi olan köy Çamlıca ile iç içedir. Soğan ve Avar ekilen yerler küçük seki halinde olduğu için ve aşağı derede Göksu ‘nun geçmesinden dolayı köye Gökçeseki ismi verilmiştir.

GÖKÇEKENT : Eski adı Akmanastır olan köyün batısında Bizans devrine ait bir manastır bulunmaktadır. Kuruluş yeri itibarıyla güzel olan köye güzel anlamına gelen Gökçekent adı verilmiştir.

İKİZÇINAR : Köyün eski adı Aşağı İrnebol dur. Köyün ortasında aynı kökten ikiz çıkan çınar ağacından dolayı köye İkizçınar adı verilmiştir.

KATRANLI : Köyün eski adı Dindebol dur. Köyün çevresi sedir (Katran) ağaçlarıyla çevrili olduğu için köye Katranlı ismi verilmiştir.

KAYAÖNÜ : Eski adı Ezvendi olan köy geniş kayalıkların eteğine kurulduğu için köye Kayaönü ismi verilmiştir.

OLUKPINAR : Köyün eski adı Kopoğlu dur. Kopukoluk da denir. Köy isimlerinin değiştirilmesi nedeniyle köye oluktan akan pınar anlamına gelen Olukpınar ismi verilmiştir.

ÇAVUŞ : Köy ismini kurulduğu yörenin arazi isminden almaktadır. Çavuş Alanı adı verilen mevkide kurulduğu için köye ” Çavuş” adı verilmiştir.

ESKİCE : Kayaönü ile Çamlıca köylerinin arasında yer alır. Köyün kuruluş tarihi eski olmasından dolayı “ Çoktan beri var olan” anlamında “Eskice” ismi köye verilmiştir.

EVSİN : Köyün eski adı Birse ‘dir. Acele eden ve çabuk iş yapan anlamına gelen “Evsin” ismi köye isim olarak verilmiştir.

ELMAYURDU : Eski adı İznebol olan köyde bol miktarda elma yetiştirilmesinden dolayı köye “Elmayurdu” ismi verilmiştir.

GÖRMELİ : Köyün yakınında bulunan tarihi Görmeli Köprüsünden dolayı köye “Görmeli” ismi verilmiştir. Bir ara köye Üçbölük ismi verilmişse de köy tekrar eski adını almıştır.

AŞAĞI ÇAĞLAR : Köyün eski adı Aşağı İZVİT ‘dir. Ermenek ‘te bulun Maraspoli Mağarasının bir kolu olan suları ve gürül gürül akan buz gibi çeşmeleri yüzünden köye “Aşağı Çağlar“ adı verilmiştir.

BALKUSAN : Köyün eski adı Balkason ‘dur. Karamanoğullarının ilk yerleşme yerlerindendir. Yörenin yayla olması nedeniyle Arıcılık yapılmaktadır. Bundan dolayı da isminin “Balkusan” olduğu söylenir. Bir ara ismi Bağbelen oldu ise de tekrar eski adını almıştır.

BOYALIK : İsmini kurulduğu yöreden almaktadır. Boyalık Köyünün cephesi açık, çevresi ormanlık ve manzarası güzeldir. Köy Boyalık denen mevkide kurulduğu için “Boyalık” adını almıştır.

ÇAMLICA : Eski adı Muhallar olan köyün etrafının Çam ormanlarıyla kaplı olmasından dolayı köye “Çamlıca” ismi verilmiştir.

AĞAÇÇATI : Eski adı Çimene olan köy, bir orman köyüdür. Ağaçlık, Orman arazilerin merkezi bileştiği yer anlamına gelen “ Ağaççatı” isim olarak köye verilmiştir.

ARDIÇKAYA : Köyün eski adı Nadire 'dir. Etrafının yalçın kayalar ve ardıç ormanlarıyla çevrili olmasından dolayı köye “ Ardıçkaya” ismi verilmiştir.

 

Köy ve Belde Muhtarlarımızın İsim ve Telefon listesini Excel Tabloda

indirmek için Tıklayınız..

 

30 MART 2014TARİHİNDE YAPILAN MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİNDE KÖY VE MAHALLE MUHTARLIKLARINI KAZANANLARIN BİLGİLERİ:


S.NOBAĞLI OLDUĞU İLBAĞLI OLDUĞU
İL. İLÇE
KÖY ADIMAHALLE ADIMUHTARIN ADI SOYADICEP TEL:
1.KaramanErmenekAğaççatı    -Mehmet USTA538 282 31 15
2.KaramanErmenekArdıçkaya    -Ercan YİĞİT536 688 30 82-05522378090
3.KaramanErmenekAşağıçağlar    -İbrahim BAŞAR534 209 42 80
4.KaramanErmenekBalkusan    -Zekai BALCI538 853 86 67
5.KaramanErmenekBoyalık    -Osman AKÇAM506 811 17 18
6.KaramanErmenekÇamlıca    -Şevki TUNÇ537 931 32 65
7.KaramanErmenekÇavuş    -Murat ÇALIŞKAN537 372 97 71
8.KaramanErmenekElmayurdu    -Kerim ÇALIK536 337 80 54
9.KaramanErmenekEskice    -Süleyman ESKİBAĞ537 361 35 64
10.KaramanErmenekEvsin    -Hatice Reyhan YİĞİT536 721 39 46
11.KaramanErmenekGökçekent    -Zeki DEMİRCAN532 799 36 33
12.KaramanErmenekGökceseki    -Ali ÖRENTAŞ535 938 90 74
13.KaramanErmenekGörmeli    -Mehmet KOÇ537 934 33 29
14.KaramanErmenekİkizçınar    -Hüseyin ZENGİN533 218 27 41
15.KaramanErmenekKatranlı    -İsa BAŞAR533 305 81 19-5375612038
16.KaramanErmenekKayaönü    -Ahmet ALTUN535 844 45 17
17.KaramanErmenekOlukpınar     -Hasan ARSLAN535 468 77 27
18.KaramanErmenekPamuklu    -Ali KIRINDI0536 494 24 65
19.KaramanErmenekPınarönü    -Murat KOÇ536 585 41 88
20.KaramanErmenekSarıvadi    -Hüseyin UĞUZ536 675 46 53
21.KaramanErmenekTepebaşı    -Bünyamin  ZENGİN536 202 13 60
22.KaramanErmenekYalındal    -Sedat GÜZEL536 823 32 30
23.KaramanErmenekYaylapazarı    -Süleyman İNAL537 334 86 55
24.KaramanErmenekYerbağ    -Hasan YILDIZ537 221 20 73
25.KaramanErmenekYeşilköy    -Nail SAĞLAM536 635 59 21
26.KaramanErmenekYukarıçağlar     -Hüseyin ÇALIŞKAN535 442 81 96
27.KaramanErmenek-Merkez             _AkcamescitMustafa GÜDÜCÜ538 262 53 55
28.KaramanErmenek-Merkez             _BaşpınarKemal SARIÇİÇEK535 889 21 54
29.KaramanErmenek-Merkez             _ÇınarlısuNihat AÇIKBAŞ535 251 48 21
30.KaramanErmenek-Merkez             _DeğirmenlikAbdullah KIZILDAĞ537 459 17 93
31.KaramanErmenek-Merkez             _GüllükSevim AKIŞ542 689 86 23
32.KaramanErmenek-Merkez             _GülpazarZehra YALDIZ555 764 84 65
33.KaramanErmenek-Merkez             _KaralarMustafa ÇIBIK536 882 97 85
34.KaramanErmenek-Merkez             _KeşillikAhmet AKKULAK535 248 61 89
35.KaramanErmenek-Merkez             _KeçipazarDurmuş AKBULUT535 732 14 97
36.KaramanErmenek-Merkez             _KebendibiHüsnü YÖRÜK537 650 30 91
37.KaramanErmenek-Merkez             _MeydanErkan ÜÇTAŞ535 311 45 31
38.KaramanErmenek-Merkez             _OrtaAlaattin ÇİÇEN536 262 43 72
39.KaramanErmenek-Merkez             _SandıklıSadettin GÖKCE539 205 55 43
40.KaramanErmenek-Merkez             _SeyranHalis ÇEKİÇ535 338 54 88
41.KaramanErmenek-Merkez             _SusaklıAli CANBULAT535 442 80 50
42.KaramanErmenek-Merkez             _TaşbaşıHüseyin BEKCİ535 851 49 12
43.KaramanErmenek-Güneyyurt             _AralıkBilal BAĞCI530 528 37 09
44.KaramanErmenek-Güneyyurt             _CamiYavuz ÖZER536 523 80 66
45.KaramanErmenek-Güneyyurt             _HabibNurettin DEMİRTAŞ532 496 63 55
46.KaramanErmenek-Güneyyurt             _KışlacıkMustafa YILMAZ532 206 42 04
47.KaramanErmenek-Güneyyurt             _OdaMustafa KOLÇAK535 841 18 68
48.KaramanErmenek-Güneyyurt             _OrtaMustafa BAHÇECİ533 243 89 93
49.KaramanErmenek-Güneyyurt             _PınargözüMehmet Ali IŞIK535 624 99 27
50.KaramanErmenek-Güneyyurt             _Yeniİsmail YAĞIZ536 593 18 73
51.KaramanErmenek-Kazancı             _BucakUmmahan BOZDEMİR537 862 45 01
52.KaramanErmenek-Kazancı             _GökcelerAbdurahman GÖKCE545 732 10 07
53.KaramanErmenek-Kazancı             _MerkezNurettin ALBAYRAK535 442 80 84
54.KaramanErmenek-Kazancı             _TepecikZeki KOÇAK536 476 38 86
55.KaramanErmenek-Kazancı             _TürbesekiŞevket AKGÜL537 601 82 95
56.KaramanErmenek-Kazancı             _UluköyEthem ATAY536 570 56 48
57.KaramanErmenek-Kazancı             _YukarıKutlay ÇELEBİ506 300 81 95
58.KaramanErmenek-Kazancı             _ÇatalbademKadir ERDOĞAN537 725 29 71
 
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.