Köy ve Beldelerimiz

ERMENEK KÖYLERİ İSİM VE ANLAMLARI

PAMUKLU : Köyün eski adı Cenne ‘dir. Köyde Nallıca adı verilen alçak vadide yörenin en güzel pamukları yetiştiği için köye Pamuklu adı verilmiştir. PINARÖNÜ: Özlüce Köyünün bir mahallesi iken 1934 yılında müstakil köy olmuştur. Köyün yakınındaki Pınarönü mevkii ve Pınarönü Köprüsünden dolayı köye Pınarönü adı verilmiştir SARIVADİ : Köy ismini kurulduğu yerdeki vadinin adından almaktadır. TEPEBAŞI : Köyün eski adı Betlam ve daha sonraları Halimiye olmuşsa da yeni isimler verilirken köyün yüksekçe bir tepenin üzerine kurulmuş olmasından dolayı köye Tepebaşı ismi verilmiştir. YALINDAL : Köyün eski adı Arnava dır. Görmeli Köyünün güneyindeki dağın yamaçlarında kurulmuştur. Çevresindeki köylere uzak olmasından dolayı köye yalnız başına anlamına gelen Yalındal ismi verilmiştir. YAYLAPAZARI : Köyün eski adı Zeyvedir. Köyün yayla gibi yeşilliklerle bol sulu arazi üzerinde kurulması ve hafta sonları köylülerin ürettiği ürünlerin satıldığı Pazar kurulması nedeniyle köye Yaylapazarı ismi verilmiştir. YERBAĞ : Eski adı Güzve olan köyde bol miktarda bağcılık yapıldığı için köye Bağyeri anlamına gelen Yerbağ ismi konulmuştur. YEŞİLKÖY : Ardıçkaya Köyünün bir mahallesi iken 1960 yılında müstakil köy olmuştur. Köyün kurulduğu yerin yeşillikler içerisinde olması nedeniyle köye Yeşilköy ismi verilmiştir. Köyün eski adı Gürmün dür. YUKARIÇAĞLAR : Köyün eski adı Yukarı İzvit dir. Maraspoli Mağarasının yer altı nehrinin bir kolu olan bol sularından ve ve köyün içindeki çağıl çağıl akan çeşmelerinden dolayı köye Yukarı Çağlar adı verilmiştir. GÖKÇESEKİ : Eski adı İmsi olan köy Çamlıca ile iç içedir. Soğan ve Avar ekilen yerler küçük seki halinde olduğu için ve aşağı derede Göksu ‘nun geçmesinden dolayı köye Gökçeseki ismi verilmiştir. GÖKÇEKENT : Eski adı Akmanastır olan köyün batısında Bizans devrine ait bir manastır bulunmaktadır. Kuruluş yeri itibarıyla güzel olan köye güzel anlamına gelen Gökçekent adı verilmiştir. İKİZÇINAR : Köyün eski adı Aşağı İrnebol dur. Köyün ortasında aynı kökten ikiz çıkan çınar ağacından dolayı köye İkizçınar adı verilmiştir. KATRANLI : Köyün eski adı Dindebol dur. Köyün çevresi sedir (Katran) ağaçlarıyla çevrili olduğu için köye Katranlı ismi verilmiştir. KAYAÖNÜ : Eski adı Ezvendi olan köy geniş kayalıkların eteğine kurulduğu için köye Kayaönü ismi verilmiştir. OLUKPINAR : Köyün eski adı Kopoğlu dur. Kopukoluk da denir. Köy isimlerinin değiştirilmesi nedeniyle köye oluktan akan pınar anlamına gelen Olukpınar ismi verilmiştir. ÇAVUŞ : Köy ismini kurulduğu yörenin arazi isminden almaktadır. Çavuş Alanı adı verilen mevkide kurulduğu için köye ” Çavuş” adı verilmiştir. ESKİCE : Kayaönü ile Çamlıca köylerinin arasında yer alır. Köyün kuruluş tarihi eski olmasından dolayı “ Çoktan beri var olan” anlamında “Eskice” ismi köye verilmiştir. EVSİN : Köyün eski adı Birse ‘dir. Acele eden ve çabuk iş yapan anlamına gelen “Evsin” ismi köye isim olarak verilmiştir. ELMAYURDU : Eski adı İznebol olan köyde bol miktarda elma yetiştirilmesinden dolayı köye “Elmayurdu” ismi verilmiştir. GÖRMELİ : Köyün yakınında bulunan tarihi Görmeli Köprüsünden dolayı köye “Görmeli” ismi verilmiştir. Bir ara köye Üçbölük ismi verilmişse de köy tekrar eski adını almıştır. AŞAĞI ÇAĞLAR : Köyün eski adı Aşağı İZVİT ‘dir. Ermenek ‘te bulun Maraspoli Mağarasının bir kolu olan suları ve gürül gürül akan buz gibi çeşmeleri yüzünden köye “Aşağı Çağlar“ adı verilmiştir. BALKUSAN : Köyün eski adı Balkason ‘dur. Karamanoğullarının ilk yerleşme yerlerindendir. Yörenin yayla olması nedeniyle Arıcılık yapılmaktadır. Bundan dolayı da isminin “Balkusan” olduğu söylenir. Bir ara ismi Bağbelen oldu ise de tekrar eski adını almıştır. BOYALIK : İsmini kurulduğu yöreden almaktadır. Boyalık Köyünün cephesi açık, çevresi ormanlık ve manzarası güzeldir. Köy Boyalık denen mevkide kurulduğu için “Boyalık” adını almıştır. ÇAMLICA : Eski adı Muhallar olan köyün etrafının Çam ormanlarıyla kaplı olmasından dolayı köye “Çamlıca” ismi verilmiştir. AĞAÇÇATI : Eski adı Çimene olan köy, bir orman köyüdür. Ağaçlık, Orman arazilerin merkezi bileştiği yer anlamına gelen “ Ağaççatı” isim olarak köye verilmiştir. ARDIÇKAYA : Köyün eski adı Nadire 'dir. Etrafının yalçın kayalar ve ardıç ormanlarıyla çevrili olmasından dolayı köye “ Ardıçkaya” ismi verilmiştir.  

Köy ve Belde Muhtarlarımızın İsim ve Telefon listesini Excel Tabloda

indirmek için Tıklayınız..

 

30 MART 2014TARİHİNDE YAPILAN MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİNDE KÖY VE MAHALLE MUHTARLIKLARINI KAZANANLARIN BİLGİLERİ:

S.NO BAĞLI OLDUĞU İL BAĞLI OLDUĞU İL. İLÇE KÖY ADI MAHALLE ADI MUHTARIN ADI SOYADI CEP TEL:
1. Karaman Ermenek Ağaççatı     - Mehmet USTA 538 282 31 15
2. Karaman Ermenek Ardıçkaya     - Ercan YİĞİT 536 688 30 82-05522378090
3. Karaman Ermenek Aşağıçağlar     - İbrahim BAŞAR 534 209 42 80
4. Karaman Ermenek Balkusan     - Zekai BALCI 538 853 86 67
5. Karaman Ermenek Boyalık     - Osman AKÇAM 506 811 17 18
6. Karaman Ermenek Çamlıca     - Şevki TUNÇ 537 931 32 65
7. Karaman Ermenek Çavuş     - Murat ÇALIŞKAN 537 372 97 71
8. Karaman Ermenek Elmayurdu     - Kerim ÇALIK 536 337 80 54
9. Karaman Ermenek Eskice     - Süleyman ESKİBAĞ 537 361 35 64
10. Karaman Ermenek Evsin     - Hatice Reyhan YİĞİT 536 721 39 46
11. Karaman Ermenek Gökçekent     - Zeki DEMİRCAN 532 799 36 33
12. Karaman Ermenek Gökceseki     - Ali ÖRENTAŞ 535 938 90 74
13. Karaman Ermenek Görmeli     - Mehmet KOÇ 537 934 33 29
14. Karaman Ermenek İkizçınar     - Hüseyin ZENGİN 533 218 27 41
15. Karaman Ermenek Katranlı     - İsa BAŞAR 533 305 81 19-5375612038
16. Karaman Ermenek Kayaönü     - Ahmet ALTUN 535 844 45 17
17. Karaman Ermenek Olukpınar      - Hasan ARSLAN 535 468 77 27
18. Karaman Ermenek Pamuklu     - Ali KIRINDI 0536 494 24 65
19. Karaman Ermenek Pınarönü     - Murat KOÇ 536 585 41 88
20. Karaman Ermenek Sarıvadi     - Hüseyin UĞUZ 536 675 46 53
21. Karaman Ermenek Tepebaşı     - Bünyamin  ZENGİN 536 202 13 60
22. Karaman Ermenek Yalındal     - Sedat GÜZEL 536 823 32 30
23. Karaman Ermenek Yaylapazarı     - Süleyman İNAL 537 334 86 55
24. Karaman Ermenek Yerbağ     - Hasan YILDIZ 537 221 20 73
25. Karaman Ermenek Yeşilköy     - Nail SAĞLAM 536 635 59 21
26. Karaman Ermenek Yukarıçağlar      - Hüseyin ÇALIŞKAN 535 442 81 96
27. Karaman Ermenek-Merkez              _ Akcamescit Mustafa GÜDÜCÜ 538 262 53 55
28. Karaman Ermenek-Merkez              _ Başpınar Kemal SARIÇİÇEK 535 889 21 54
29. Karaman Ermenek-Merkez              _ Çınarlısu Nihat AÇIKBAŞ 535 251 48 21
30. Karaman Ermenek-Merkez              _ Değirmenlik Abdullah KIZILDAĞ 537 459 17 93
31. Karaman Ermenek-Merkez              _ Güllük Sevim AKIŞ 542 689 86 23
32. Karaman Ermenek-Merkez              _ Gülpazar Zehra YALDIZ 555 764 84 65
33. Karaman Ermenek-Merkez              _ Karalar Mustafa ÇIBIK 536 882 97 85
34. Karaman Ermenek-Merkez              _ Keşillik Ahmet AKKULAK 535 248 61 89
35. Karaman Ermenek-Merkez              _ Keçipazar Durmuş AKBULUT 535 732 14 97
36. Karaman Ermenek-Merkez              _ Kebendibi Hüsnü YÖRÜK 537 650 30 91
37. Karaman Ermenek-Merkez              _ Meydan Erkan ÜÇTAŞ 535 311 45 31
38. Karaman Ermenek-Merkez              _ Orta Alaattin ÇİÇEN 536 262 43 72
39. Karaman Ermenek-Merkez              _ Sandıklı Sadettin GÖKCE 539 205 55 43
40. Karaman Ermenek-Merkez              _ Seyran Halis ÇEKİÇ 535 338 54 88
41. Karaman Ermenek-Merkez              _ Susaklı Ali CANBULAT 535 442 80 50
42. Karaman Ermenek-Merkez              _ Taşbaşı Hüseyin BEKCİ 535 851 49 12
43. Karaman Ermenek-Güneyyurt              _ Aralık Bilal BAĞCI 530 528 37 09
44. Karaman Ermenek-Güneyyurt              _ Cami Yavuz ÖZER 536 523 80 66
45. Karaman Ermenek-Güneyyurt              _ Habib Nurettin DEMİRTAŞ 532 496 63 55
46. Karaman Ermenek-Güneyyurt              _ Kışlacık Mustafa YILMAZ 532 206 42 04
47. Karaman Ermenek-Güneyyurt              _ Oda Mustafa KOLÇAK 535 841 18 68
48. Karaman Ermenek-Güneyyurt              _ Orta Mustafa BAHÇECİ 533 243 89 93
49. Karaman Ermenek-Güneyyurt              _ Pınargözü Mehmet Ali IŞIK 535 624 99 27
50. Karaman Ermenek-Güneyyurt              _ Yeni İsmail YAĞIZ 536 593 18 73
51. Karaman Ermenek-Kazancı              _ Bucak Ummahan BOZDEMİR 537 862 45 01
52. Karaman Ermenek-Kazancı              _ Gökceler Abdurahman GÖKCE 545 732 10 07
53. Karaman Ermenek-Kazancı              _ Merkez Nurettin ALBAYRAK 535 442 80 84
54. Karaman Ermenek-Kazancı              _ Tepecik Zeki KOÇAK 536 476 38 86
55. Karaman Ermenek-Kazancı              _ Türbeseki Şevket AKGÜL 537 601 82 95
56. Karaman Ermenek-Kazancı              _ Uluköy Ethem ATAY 536 570 56 48
57. Karaman Ermenek-Kazancı              _ Yukarı Kutlay ÇELEBİ 506 300 81 95
58. Karaman Ermenek-Kazancı              _ Çatalbadem Kadir ERDOĞAN 537 725 29 71
 
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.