Kamu Standartı

Kamu Standartı Formu (Hizmet Standartları Bilgi Formu) Excel Tablo olarak indirmek için Tıklayınız..
 

Kamu Standartı


SIRA NUMARASIVATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)
1)Yapı Kullanım İzin Belgesi1- Cins Değişikliği Yazısı

2- Asansör Ruhsatı (Projede Asansör Varsa)

3- Kalorifer Tesisatı Kontrolü

4- SGK ‘dan ilişiksizlik Belgesi

5- Numarataj Yazısı

6- Sığınak Raporu

7- Harç ve Ücretler

8- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

9- İskan Dilekçesi
14 Gün
2)Çap1- Aplikasyon Krokisi

2- Tapu Fotokopisi

3- Harç Makbuzu
7 Gün
3)Vize1- Temel Vizesi

2- Demir Vizesi
2 Gün
4)İnşaat Ruhsatı1- Dilekçe

2- İmar Çapı ve Tapu Fotokopisi

3- Tapu Sahibi Kimlik Fotokopisi

4- Mimari Proje, Statik proje, Mekanik Tesisat Projeleri, Elektrik Projeleri, Parsel Bazında zemin etüt raporu

5- Fenni mesuliyet ve proje müellifliği sicil durum belgeleri

6- Uygulama Zabtı
14 Gün
5)Cenaze Defin Araç Temini1- Doktor Raporu

2- Nüfus Kâğıdı

3- Ölüm Belgesi
1 Saat
6)Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)1- Encümen Kararı

2- Fotoğraf

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5 Gün
7)Kuşat Ruhsat İşleri1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu.
2 Saat
8)Nikah İşlemleri1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.
30 dakika
9)İhale İşlemleri2886 ve 4734 Sayılı Kanunda belirtilen alım ve satım işlerinde belirtilen evraklar dahilinde belgeler hazırlanacaktır.Kanunda belirtilen süre
10)Gelir Tahsili İşlemleri-5 Dakika
11)Giderlerin Ödenmesi1- 2.000,00 TL ‘nin üstünde yapılan ödemelerde Maliyeden Borcu Yoktur Yazısı

2- Şirketse İmza Sirküleri
2 Saat
12)Ölçü ve ayar işleri-1 Saat
13)2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları-1 Gün
14)Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi-2 Saat
15)Gıda Sicili Belgesi-2 Saat
16)İçme Suyu Abone Dosyası1- Tapu Fotokopisi

2- Kimlik Fotokopisi

3- İnşaat Yapı Ruhsatı

4- Mesken ise Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Zorunlu Deprem Sigorta Evrağı

5- Su Saati – Markası ve Numarası
1 Saat
17)Kanalizasyon Katılım Belgesi1- Başvuru Dilekçesi1 Saat
 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :Yazı İşleri Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri :Belediye Başkanlığı
İsim :Fadime KARAKAYAİsim :Atila ZORLU
Unvan :Yazı İşleri MüdürüUnvan :Belediye Başkanı
Adres :Ermenek BelediyesiAdres :Ermenek Belediyesi
Telefon:3387161981Telefon:3387161991
Faks :3387161983Faks :3387161983
E-Posta:iletisim@ermenek.bel.trE-Posta:baskan@ermenek.bel.tr
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.