2018 YILI MECLİS KARARLARI

2018 YILI MECLİS KARARLARI


ERMENEK BELEDİYESİ 2018 MECLİS KARARLARI


MADDE-1)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.  Maddesi hükümlerine göre Belediye Meclisinin haziran ayının tatil olarak belirlenmesine ve diğer toplantı günlerinin de yazılı olduğu şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE-2)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre yapılan gizli oylama neticesinde oyların tasnifi sonucunda 11 oyla Kemal EYİDAYI, 10 oyla Mehmet ALATALI, 9 oyla Ahmet Bülent BADEMCİ ‘nin 2018 yılı için Denetim Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

MADDE-3) 31.12.2017 tarih ve 30287 Mükerrer sayılı Resmi Gazete yayınlanan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirtildiği gibi Belediyemizde çalışan ve resmi kıyafet taşıyan Zabıta Amir ve Memurları ile İtfaiye Memur ve Şoförlerine verilecek fazla çalışma ücreti yayınlanmış olup, 260,00 TL (İkiyüzaltmış TL) 'nin 01.01.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE-4) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre, 2018 yılında Belediye Meclis Başkan ve Üyeleri ile Komisyon Üyelerine yapılan hesaplamalar sonucu her toplantı günü için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE-5) Belediyemizde 2018 yılında Norm Kadro Karşılığı çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin yazılı olduğu şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE-6) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmeliğin 24.  Maddesine göre 2018 yılında çalıştırılacak vizeli işçi sayısının 228 adam/ay olarak tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE-7) İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 405 ada 2 nolu parselde kayıtlı Belediye İş Merkezinde bulunan Belediyemize ait 13 nolu işyerinde faaliyet göstermekte olan Selçuk Üniversitesi, Ermenek Belediyesi ve KOP İdaresi işbirliği ile açılan Süs Taşı İşlemeciliği Atölyesi 2017 Mayıs ayından beri faaliyette olup, Belediyemize ait Süs Taşı İşleme Atölyesine  ilave olarak 11 ve 12 nolu bağımsız bölümlerinde kiraya verilmesi uygun görüldüğünden, Belediye İş Merkezinde bulunan Belediyemize ait 11, 12, 13 nolu bağımsız bölümlerdeki dükkânların Belediyemizce Süs Taşı İşlemeciliği Atölyesi olarak yakıt, elektrik, su vb. diğer aboneliklerinin yaptırılmak suretiyle kiralayana ait olacak şekilde aylık 1500,00 TL ‘den kiraya verilmesioybirliği ile karar verildi.

11, 12, 13 nolu bağımsız bölümlerdeki dükkânların Belediyemizce ait Süs Taşı İşlemeciliği Atölyesi olarak kiralanması halinde ise maliyet giderlerinin azalacağı düşünülerek Belediyemizce gelir elde edilmesi için 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre yakıt, elektrik, su vb. diğer aboneliklerinin yaptırılmak suretiyle kiralayana ait olarak aylık 1500,00 TL ‘den kiraya verilmesine, Kiralama işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine,

MADDE-8) İlçemiz Değirmenlik Mahallesi 211 ada 7 nolu parseldeki tadilat talebinin İmar Komisyon Raporunda yazılı olduğu şekilde ada bazında yapıldığından, tadilat talebinin olduğu yer İmar planında kısmen park kısmen konut alanı olduğu, park alanının daraltıldığından yapılan değerlendirmede ada bazında yeşil alanın küçültülmesi talebinin İmar Planı genel revizyonunda değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülerek Red edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

MADDE-9) Belediye Meclis Üyesi Aytekin AYDIN ‘ın Belediye Meclis Üyeliğinden istifa dilekçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 29. Maddesi hükümleri doğrultusunda okunarak oylamaya sunulmuş olup, yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile kabulüne ve boş kalan meclis üyeliği için İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak talepte bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.