M Plaka İhale İlanı:

İLAN

ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Encümeninin 14.11.2017 tarih ve 144 sayılı kararı gereğince Belediyemize ait Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği doğrultusunda tespit edilen hatlar için belirlenen Ticari Minibüs Plakalarından 2 Nolu Hat Güzergâhında çalışacak 3 adet Minibüs Plakasının 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre açık artırma satış ihale suretiyle satılmasına karar verilmiştir.

Satışı yapılacak olan Ticari Minibüs Plakaları için;

2 Nolu Hat Güzergâhında çalışacak 3 Minibüs Plakası için toplam 300.000 TL üzerinden buna ait %3 Geçici teminatın 9.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Açık artırma satış ihalesi 30.11.2017 Perşembe günü saat 14.00 ‘de Belediye Binasında Encümen Toplantı Odasında Encümen huzurunda yapılacak olup, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda Ticari Minibüs Plakalarını satın almak isteyenlerin teminatlarını ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur.  14.11.2017

 

                                                                                                                          Uğur SÖZKESEN


      Belediye Başkanı


 

 

 

 

 

 
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.