Otogar Bitişiği İşyeri Kira İlanı

İ L A N

ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 42 sayılı yetki kararı ve Belediye Encümeninin 05.11.2019 tarih ve 141 sayılı kararı gereğince İlçemiz Meydan Mahallesi 416 ada 1 parselde bulunan Otogar da anayolun üst kısmına parsel bitişiğine yapılan 15 adet dükkândan Meydan Camii tarafından 1, 2, 3 ve 4 nolu olmak üzere 4 adedinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre açık artırma ihale sureti ile 1 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Kiraya verilecek olan dükkânların aylık kira bedelleri 350,00TL üzerinden 1 yıllığının %3 geçici teminatı130,00TL olarak tespit edilmiş olup, açık artırma kira ihalesi 26.11.2019 Salı saat 14.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında Encümen huzurunda yapılacak olup, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda belirtilen işyerlerini kiralamak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 05.11.2019
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.