Parsel Satış İhalesi

İLAN
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarihli 60 sayılı yetki kararı ve Belediye Encümeninin 02.05.2019 tarihli 71 sayılı kararı gereğince, İlçemiz Seyran Mahallesi 124 ada 39 nolu parselde hazırlanan parselasyon planına göre tespit edilen parsellerden daha önce satışı yapılamayan 23 adet parselin buna ait hazırlanan şartnameler doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık artırma ihale sureti ile satılmasına karar verilmiştir.
Açık artırma ihale sureti ile satışı yapılacak parsellerin alanı, muhammen satış bedeli ve %3 geçici teminatları aşağıya liste halinde çıkartılmıştır.
Açık artırma satış ihalesi 28.05.2019 Salı günü Belediye Encümen Toplantı odasında Encümen huzurunda saat 15:00 ‘da başlanarak sırayla yapılacağından, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü odasından görülebilir.
Şartname hükümleri doğrultusunda söz konusu parselleri satın almak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak, yukarda belirtilen gün ve saatte ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 06.05.2019

Atila ZORLU - Ermenek Belediye Başkanı


 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.