Taşeron Sürekli İşçi Statüsüne Geçiş Kapsamında Başvuru Sonuçları

T.C.
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞCİ STATÜSÜNE GEÇİŞ KAPSAMINDA BAŞVURU SONUÇLARI


24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda sınav hakkı kazanan ve kazanmayanların listesi ilan olunur. 20/02/2018 *

Ekli listeyi PDF formatında indirmek için tıklayınız...

Ekli listeyi Excel formatında indirmek için tıklayınız..

* 1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ve Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.
2- Başvuru sahipleri, Tespit Komisyonu Kararına karşı Usul ve Esasların 11. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde Tespit İtiraz Komisyonuna yazılı olarak itiraz edilebilirler.
3-Askı süresi 20/02/2018-22/02/2018 tarihleri arasındadır.

 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.