Ticari Minibüs Plaka İlanı

 İLAN


ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Encümeninin 02.01.2018 tarih ve 04 sayılı kararı gereğince Belediyemize ait Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği doğrultusunda tespit edilen hatlar için belirlenen Ticari Minibüs Plakalarından 2 Nolu Hat Güzergâhında çalışacak 3 adet Minibüs Plakasının 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre açık artırma satış ihale suretiyle satılmasına karar verilmiştir.Satışı yapılacak olan Ticari Minibüs Plakaları için;


2 Nolu Hat Güzergâhında çalışacak 3 Minibüs Plakası için toplam 300.000 TL üzerinden buna ait %3 Geçici teminatı 9.000 TL olarak tespit edilmiştir.


Açık artırma satış ihalesi 18.01.2018 Perşembe günü saat 15.00 ‘de Belediye Binasında Encümen Toplantı Odasında Encümen huzurunda yapılacak olup, buna ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.


Şartname hükümleri doğrultusunda Ticari Minibüs Plakalarını satın almak isteyenlerin teminatlarını ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur.  03.01.2018

 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.