İLAN (Tuvalet İşletmesi Kiraya Verilcektir.)

İLAN
ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Encümeninin 17.09.2019 tarih ve 127 sayılı kararı gereğince İlçemiz Susaklı Mahallesinde Hükümet Meydanı altında bulunan Umumi WC ‘nin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre açık artırma ihale sureti ile 1 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Kiraya verilecek Umumi WC ‘nin aylık muhammen kira bedeli olan 250,00TL üzerinden 1 yıllığının %3 geçici teminatı 100,00TL olarak tespit edilmiş olup, açık artırma kira ihalesi 08.10.2019 Salı saat 15.00 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında Encümen huzurunda yapılacak olup, buna ait şartname her gün mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Şartname hükümleri doğrultusunda Umumi WC ‘yi çalıştırmak üzere kiralamak isteyenlerin teminatlarını en geç ihale saatine kadar belediye veznesine yatırarak yukarda belirtilen gün ve saatte, ihalede hazır bulunmaları ilan olunur. 18.09.2019


Atila ZORLU - Ermenek Belediye Başkanı
 • İLETİŞİM / ULAŞIM

  Adres: Ermenek Belediye Binası
  Taşbaşı Mahallesi, 70400
  Ermenek / KARAMAN / TÜRKİYE
  E-mail: info@ermenek.bel.tr
  Tel: +90 338 716 19 91
  444 73 31 ( Beyaz Masa )
  © Copyright 2016. (All rights reserved) Tüm hakları Ermenek Belediyesi 'ne aittir, Ermenek - Karaman - TÜRKİYE.